Sterren op het Doek / Stars on Canvas

Bastiaen portrays Rob Kemps on Dutch National TV

NPO2 Saturday 26 November 20.30.

When I have been invited by the producers of ‘Sterren op het Doek’ where artists portray Dutch celebrities, I haven’t hesitated for a moment.

In the stadium Gelredome in Arnhem, I and two other artists, Willeke Timmer and Bob Jonkers, made sketches and photos of the famous entertainer, presenter, and singer Rob Kemps.

Özcan Akyol, interviewer of the TV program, managed through his inquisitive questions to get closer to Rob’s essence profounder than the person we knew from previous TV appearances. This gave me the feeling of acquiring more insight into Rob’s soul: empathetic, intelligent, warm-hearted, passionate, and humorous.

A few weeks later, Özcan and Jan, the editor-in-chief, came to my (shared-) studio with a film crew for an interview and to shoot a moment of the work process.

In Rob’s portrait I tried to capture his character that I grasped during the interview session, both his more serious, caring side and his defiant and joyful side.

Looking for a timeless background, I also wanted to subtly add Rob’s passion for Jacques Brel into the painting. I have depicted this by painting clouds of the island ‘Hiva Oa’ where Brel lived his last years and where he was also buried.

The unveiling and final selection of the three paintings took place in the ‘Jonge Rembrandtzaal 2.8’ of the Rijksmuseum in Amsterdam.

Don’t miss the broadcast and see which portrait Rob chooses and takes home.

Enjoy!

My thanks go to my partner Franco Tirletti for his support and good advice, Rob Kemps, Özcan Akyol, the MediaWater team, including Jan Kooyman, Maurice Ramaekers, Ingrid Koning, Michelle Bais, Marco Hogenboom, OmroepMax and the artists Willeke Timmer and Bob Jonkers.

Sterren op het Doek

Bastiaen portretteert Rob Kemps op TV

NPO2 Zaterdag 26 november 20.30u.

Toen ik werd uitgenodigd door de makers van Sterren op het Doek waar kunstenaars een bekende Nederlander portreteren, twijfelde ik geen moment.

In het Gelredome in Arnhem maakte ik en de twee andere kunstenaars, Willeke Timmer en Bob Jonkers, schetsen en foto’s van zanger en entertainer Rob Kemps.

De interviewer Özcan Akyol wist door indringende vragen dichter bij de essentie van Rob als persoon te komen dan we hem van TV kennen. Hierdoor kreeg ik het gevoel meer inzicht in de ziel van Rob te krijgen: empathisch, intelligent, hartelijk, gepassioneerd en humorvol.

Een paar weken later kwamen Özcan en Jan, de eindredacteur, met een filmploeg naar mijn (deel-)atelier voor een interview en om opnames te maken van het werkproces.

In het portret heb ik geprobeerd het karakter van Rob te vangen dat ik had waargenomen tijdens de eerste sessie, zowel de serieuzere, zorgzame als ook zijn uitdagende en vrolijke kant. Op zoek naar een tijdloze achtergrond wilde ik ook Rob’s passie voor Jacques Brel in een subtiele wijze in het schilderij toevoegen. Dit heb ik verbeeld door wolken te schilderen van het eiland ‘Hiva Oa’ waar Brel zijn laatste jaren woonde en waar hij ook is begraven.

De onthulling en de uiteindelijke keuze van de drie schilderijen was in de ‘Jonge Rembrandtzaal 2.8’ van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Mis de uitzending niet en zie welk portret Rob kiest én mee naar huis neemt.

Geniet van de uitzending!

Mijn dank gaat uit naar mijn partner Franco Tirletti voor zijn steun en goede adviezen, Rob Kemps, Özcan Akyol, het team van MediaWater, o.a. Jan Kooyman, Maurice Ramaekers, Ingrid Koning, Michelle Bais, Marco Hogenboom, OmroepMax en de kunstenaars Willeke Timmer en Bob Jonkers.

Photo: Amy van Leiden Fotografie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s