workshops

lessons in portrait painting and drawing by Bastiaen Vries, bastiaen.art

(English text below)

Leren portretschilderen in olieverf

Als portretschilder en begeleidend kunstenaar geef ik les in portretschilderen en tekenen. Lessen worden gegeven in het atelier in kleine groepen en op verzoek ook privéles.

Ik ga graag met jou aan de slag en laat je zien hoe je de opzet van een portret aanpakt met vormen en tonen. Tijdens de lessen zal ik je ondersteunen en technische aanwijzingen geven. Ik zal tips geven die zijn toegespitst op jouw eigen stijl/techniek/mogelijkheden. Schilderervaring is niet nodig, maar wel handig.

Locatie: Atelier in de Pijp, Amsterdam

Kosten:

Kosten €40 per twee uur

Privélessen €70 per twee uur

Inclusief koffie/thee

Materiaal: Je dient zelf een gedeelte van de benodigdheden mee te nemen. Je ontvangt een lijst waarop de benodigdheden staan vermeld volgens jouw gewenste techniek, zoals b.v. potloden/penselen, verf, palet, en schildersdoek/papier.

Voor meer informatie: info@bastiaen.art of bel 06 5536 1592


Learn portrait painting in oil paint

As a portrait painter and artist coach, I teach portrait painting and drawing. Lessons are given in the studio in small groups and on request also private lessons.

It will be a pleasure to work with you and show you how to approach the setup of a portrait with shapes and tones. During the lessons I will support and give you technical guidance. I will give suggestions which are tailored to your own style/technique/possibilities. Painting experience is not necessary, but helpful.

Location: Studio in the Pijp, Amsterdam

Costs:

Costs €40 per two hours

Private lessons €70 per two hours

Including coffee/tea

Material:

You should bring some of the materials yourself. You will receive a list stating the requirements according to your desired technique, such as e.g., pencils/brushes, paint, palette, and canvas/paper.

For more information: info@bastiaen.art or call 06 5536 1592 (NL)