Human Realism

During the last years that I worked in Germany as Head Fashion Design and especially since the Corona outbreak I’ve reignited my passion for painting and drawing again. The best aspect of my job as fashion designer was and is working with colours, shapes, and materials. Before and during the Fashion Academy I was already drawing a lot and during my studies I considered model drawing as one of the best subjects.

I paint as much as possible; it gives me a lot of inner satisfaction and peace. Painting portraits inspires me especially because faces are so distinct; there is a lot to read in a face: strength, pain, weakness, joy, love, and much more. My challenge is to catch the soul of a person and try to convey both the strength and the vulnerability in the portrait. Capturing their ‘being’, eternalizing a person.

I describe my painting style as ‘Human Realism’: expressive portraits with a soul. I desire the viewer to perceive portraits of real people, real characters.

During my painting process, the portrait slowly comes to life and something magical happens when I have the feeling that the person in the painting is starting to look back at me, almost having a silent conversation with me. Then I feel I have come to the essence.

It gives me real satisfaction when viewers, who do not know the person, feel that they can touch the soul of the portrayed.

I prefer to work in oil paint. Like many of the ‘old masters’, I first make a background in earth tones. The background color is also part of the painting. I first set the contour with the pencil and then start a design in a ‘dead paint’, namely without color. Then I proceed applying colours layer upon layer with transparent paint strokes from dark to light. I also use glazing as a technique to get even more depth in the work.

In addition to painting, I enjoy working for the Marline Fritzius Foundation, where I coach people with aphasia to paint, draw, and sculpt. I observe with admiration how the participants, though having a physical disability, make art, and express their creativity. It gives me a profound insight into how life can be, not always predictable, easy, and untroubled.


HUMAN REALISME

NEDERLANDSE TEKST

Tijdens de laatste jaren dat ik in Duitsland werkte als Head Fashion Design en vooral sinds Corona ben ik mijn passie voor het schilderen en ook tekenen weer gaan oppakken. Het leukste deel van mijn werk als modeontwerper is het bezig zijn met kleur, vorm en materiaal. Voor én tijdens de Mode Academie tekende ik al veel en tijdens mijn studie vond ik modeltekenen één van de leukste vakken.

Ik schilder zoveel mogelijk, het geeft mij wel veel voldoening en rust. Het inspireert mij om vooral portretten te maken omdat gezichten zo veelzijdig zijn; er is veel af te lezen in een gezicht: kracht, pijn, vermoeidheid, vreugde, liefde, en zoveel meer. Mijn uitdaging is om de ziel van een persoon te vangen en probeer in het portret zowel de kracht als de kwetsbaarheid over te brengen. Het vastleggen van hun ‘zijn’, het vereeuwigen van een persoon.

Mijn schilderstijl omschrijf ik als ‘Human Realism’: expressieve portretten met een ziel. Ik wil dat de kijker portretten waarneemt van echte mensen, echte karakters.

Tijdens mijn schilderproces gaat het portret langzaamaan ‘leven’ en gebeurt er iets magisch wanneer ik het gevoel heb dat degene op het schilderij naar mij terug begint te kijken, bijna een zwijgend gesprek met mij aangaat. Dan ben ik voor mijn gevoel tot de essentie gekomen.

Het geeft mij echte voldoening wanneer toekijkers, die de persoon niet kennen, het gevoel hebben dat ze de ziel van de geportreteerde kunnen aanraken.

Ik werk het liefst en voornamelijk in olieverf. Net zoals veel van de ‘oude meesters’ maak ik eerst een ondergrond in aardetinten. De ondergrondkleur is uiteindelijk ook onderdeel van het schilderij. Met potlood zet ik eerst de contour en start dan een opzet in een ‘doodverf’, zonder kleur. Daarna werk ik in kleuren laag over laag met transparante verfstreken van donker naar licht. Glaseren als techniek gebruik ik ook om nog meer diepte in het werk te krijgen. 

Naast het schilderen werk ik met veel plezier voor de Stichting Marline Fritzius, waar ik mensen met afasie begeleid om te schilderen, tekenen en boetseren. Vol bewondering zie ik hoe de deelnemers, ook al hebben zij een lichamelijke beperking, kunst maken en zichzelf creatief uiten. Het geeft mij inzicht hoe het leven ook kan zijn, niet altijd vanzelfsprekend, makkelijk en zonder zorgen.

©2022bastiaen

video about bastiaen vries his paintings and work process

CLICK FOR VIDEO (VIMEO)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s