Sterren op het Doek / Stars on Canvas

Bastiaen portrays Rob Kemps on Dutch National TV

NPO2 Saturday 26 November 20.30.

When I have been invited by the producers of ‘Sterren op het Doek’ where artists portray Dutch celebrities, I haven’t hesitated for a moment.

In the stadium Gelredome in Arnhem, I and two other artists, Willeke Timmer and Bob Jonkers, made sketches and photos of the famous entertainer, presenter, and singer Rob Kemps.

Özcan Akyol, interviewer of the TV program, managed through his inquisitive questions to get closer to Rob’s essence profounder than the person we knew from previous TV appearances. This gave me the feeling of acquiring more insight into Rob’s soul: empathetic, intelligent, warm-hearted, passionate, and humorous.

A few weeks later, Özcan and Jan, the editor-in-chief, came to my (shared-) studio with a film crew for an interview and to shoot a moment of the work process.

In Rob’s portrait I tried to capture his character that I grasped during the interview session, both his more serious, caring side and his defiant and joyful side.

Looking for a timeless background, I also wanted to subtly add Rob’s passion for Jacques Brel into the painting. I have depicted this by painting clouds of the island ‘Hiva Oa’ where Brel lived his last years and where he was also buried.

The unveiling and final selection of the three paintings took place in the ‘Jonge Rembrandtzaal 2.8’ of the Rijksmuseum in Amsterdam.

Don’t miss the broadcast and see which portrait Rob chooses and takes home.

Enjoy!

My thanks go to my partner Franco Tirletti for his support and good advice, Rob Kemps, Özcan Akyol, the MediaWater team, including Jan Kooyman, Maurice Ramaekers, Ingrid Koning, Michelle Bais, Marco Hogenboom, OmroepMax and the artists Willeke Timmer and Bob Jonkers.

Sterren op het Doek

Bastiaen portretteert Rob Kemps op TV

NPO2 Zaterdag 26 november 20.30u.

Toen ik werd uitgenodigd door de makers van Sterren op het Doek waar kunstenaars een bekende Nederlander portreteren, twijfelde ik geen moment.

In het Gelredome in Arnhem maakte ik en de twee andere kunstenaars, Willeke Timmer en Bob Jonkers, schetsen en foto’s van zanger en entertainer Rob Kemps.

De interviewer Özcan Akyol wist door indringende vragen dichter bij de essentie van Rob als persoon te komen dan we hem van TV kennen. Hierdoor kreeg ik het gevoel meer inzicht in de ziel van Rob te krijgen: empathisch, intelligent, hartelijk, gepassioneerd en humorvol.

Een paar weken later kwamen Özcan en Jan, de eindredacteur, met een filmploeg naar mijn (deel-)atelier voor een interview en om opnames te maken van het werkproces.

In het portret heb ik geprobeerd het karakter van Rob te vangen dat ik had waargenomen tijdens de eerste sessie, zowel de serieuzere, zorgzame als ook zijn uitdagende en vrolijke kant. Op zoek naar een tijdloze achtergrond wilde ik ook Rob’s passie voor Jacques Brel in een subtiele wijze in het schilderij toevoegen. Dit heb ik verbeeld door wolken te schilderen van het eiland ‘Hiva Oa’ waar Brel zijn laatste jaren woonde en waar hij ook is begraven.

De onthulling en de uiteindelijke keuze van de drie schilderijen was in de ‘Jonge Rembrandtzaal 2.8’ van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Mis de uitzending niet en zie welk portret Rob kiest én mee naar huis neemt.

Geniet van de uitzending!

Mijn dank gaat uit naar mijn partner Franco Tirletti voor zijn steun en goede adviezen, Rob Kemps, Özcan Akyol, het team van MediaWater, o.a. Jan Kooyman, Maurice Ramaekers, Ingrid Koning, Michelle Bais, Marco Hogenboom, OmroepMax en de kunstenaars Willeke Timmer en Bob Jonkers.

Photo: Amy van Leiden Fotografie

Human Realism

During the last years that I worked in Germany as Head Fashion Design and especially since the Corona outbreak I’ve reignited my passion for painting and drawing again. The best aspect of my job as fashion designer was and is working with colours, shapes, and materials. Before and during the Fashion Academy I was already drawing a lot and during my studies I considered model drawing as one of the best subjects.

I paint as much as possible; it gives me a lot of inner satisfaction and peace. Painting portraits inspires me especially because faces are so distinct; there is a lot to read in a face: strength, pain, weakness, joy, love, and much more. My challenge is to catch the soul of a person and try to convey both the strength and the vulnerability in the portrait. Capturing their ‘being’, eternalizing a person.

I describe my painting style as ‘Human Realism’: expressive portraits with a soul. I desire the viewer to perceive portraits of real people, real characters.

During my painting process, the portrait slowly comes to life and something magical happens when I have the feeling that the person in the painting is starting to look back at me, almost having a silent conversation with me. Then I feel I have come to the essence.

It gives me real satisfaction when viewers, who do not know the person, feel that they can touch the soul of the portrayed.

I prefer to work in oil paint. Like many of the ‘old masters’, I first make a background in earth tones. The background color is also part of the painting. I first set the contour with the pencil and then start a design in a ‘dead paint’, namely without color. Then I proceed applying colours layer upon layer with transparent paint strokes from dark to light. I also use glazing as a technique to get even more depth in the work.

In addition to painting, I enjoy working for the Marline Fritzius Foundation, where I coach people with aphasia to paint, draw, and sculpt. I observe with admiration how the participants, though having a physical disability, make art, and express their creativity. It gives me a profound insight into how life can be, not always predictable, easy, and untroubled.


HUMAN REALISME

NEDERLANDSE TEKST

Tijdens de laatste jaren dat ik in Duitsland werkte als Head Fashion Design en vooral sinds Corona ben ik mijn passie voor het schilderen en ook tekenen weer gaan oppakken. Het leukste deel van mijn werk als modeontwerper is het bezig zijn met kleur, vorm en materiaal. Voor én tijdens de Mode Academie tekende ik al veel en tijdens mijn studie vond ik modeltekenen één van de leukste vakken.

Ik schilder zoveel mogelijk, het geeft mij wel veel voldoening en rust. Het inspireert mij om vooral portretten te maken omdat gezichten zo veelzijdig zijn; er is veel af te lezen in een gezicht: kracht, pijn, vermoeidheid, vreugde, liefde, en zoveel meer. Mijn uitdaging is om de ziel van een persoon te vangen en probeer in het portret zowel de kracht als de kwetsbaarheid over te brengen. Het vastleggen van hun ‘zijn’, het vereeuwigen van een persoon.

Mijn schilderstijl omschrijf ik als ‘Human Realism’: expressieve portretten met een ziel. Ik wil dat de kijker portretten waarneemt van echte mensen, echte karakters.

Tijdens mijn schilderproces gaat het portret langzaamaan ‘leven’ en gebeurt er iets magisch wanneer ik het gevoel heb dat degene op het schilderij naar mij terug begint te kijken, bijna een zwijgend gesprek met mij aangaat. Dan ben ik voor mijn gevoel tot de essentie gekomen.

Het geeft mij echte voldoening wanneer toekijkers, die de persoon niet kennen, het gevoel hebben dat ze de ziel van de geportreteerde kunnen aanraken.

Ik werk het liefst en voornamelijk in olieverf. Net zoals veel van de ‘oude meesters’ maak ik eerst een ondergrond in aardetinten. De ondergrondkleur is uiteindelijk ook onderdeel van het schilderij. Met potlood zet ik eerst de contour en start dan een opzet in een ‘doodverf’, zonder kleur. Daarna werk ik in kleuren laag over laag met transparante verfstreken van donker naar licht. Glaseren als techniek gebruik ik ook om nog meer diepte in het werk te krijgen. 

Naast het schilderen werk ik met veel plezier voor de Stichting Marline Fritzius, waar ik mensen met afasie begeleid om te schilderen, tekenen en boetseren. Vol bewondering zie ik hoe de deelnemers, ook al hebben zij een lichamelijke beperking, kunst maken en zichzelf creatief uiten. Het geeft mij inzicht hoe het leven ook kan zijn, niet altijd vanzelfsprekend, makkelijk en zonder zorgen.

©2022bastiaen

video about bastiaen vries his paintings and work process

CLICK FOR VIDEO (VIMEO)

Weekend of the Portrait 2022

One of my portraits ‘Sacha, my mother’ has been selected for the exhibition ‘Weekend of the Portrait 2022’ at Loods 6 in Amsterdam. The event took place from 21st until 23rd of October 2022.

www.portretprijs.nl

‘Sacha, my mother’ 2021, oil on canvas, 40x50cm

My mother, who died in 2010, inspired me with her drawings and paintings, finding time to do it though busy with her work at the International Archives for the Women’s Movement (IIAV) and raising her two children.

Special thanks to Franco Tirletti who supports, challenge and encourage me in my work at all times.

Painting by Bastiaen Vries of Sacha Vries-van Poorten, 2021 in oil on linen canvas, bastiaen.art
‘Sacha, mijn moeder’, 2021, oil on canvas, 40x50cm by Bastiaen Vries